Xin chào, Bạn
LĨNH VỰC HỎI ĐÁP
Hôn nhân - Gia đình
Chia tài sản khi ly hôn thế nào?
Nguyễn Văn Bình, Nam Định. Gửi ngày : 02/10/2009.
Hỏi :
hời điểm được tính là vợ chồng bắt đầu từ khi tổ chức đám cưới hay khi đăng ký kết hôn? Khi ly hôn thì tài sản được chia như thế nào? Trước khi cưới tôi có mua một mảnh đất và bố mẹ cho tiền để xây dựng nhà ở. Khi ly hôn tài sản này có được coi là tài sản riêng của tôi không? Sau khi cưới, vợ tôi có vay tiền để mua đồ dùng trong nhà… Vậy số tiền này hai vợ chồng phải trả hay chỉ mình vợ tôi phải trả?
Trả lời :
Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức quy định của pháp luật. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định tại Điều 14 của luật này đều không có giá trị pháp lý. Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Như vậy, thời điểm được tính là vợ chồng từ khi việc kết hôn được đăng ký và thực hiện các nghi thức kết hôn tại cơ quan đăng ký kết hôn theo đúng quy định.

Khi ly hôn, việc chia tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này; tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng… Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.

Vì vậy, nếu anh có căn cứ chứng minh nhà đất là tài sản có trước khi kết hôn và không nhập nhà, đất đó vào khối tài sản chung thì khi ly hôn tài sản này sẽ thuộc sở hữu của anh. Nếu vợ chồng có tạo lập thêm gì trên đất trong thời kỳ hôn nhân thì sẽ tính đến phần tạo lập đó trong phần tài sản chung.

Việc vợ anh vay tiền để mua sắm các thiết bị dùng trong gia đình là phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vì vậy đây là khoản nợ chung của vợ chồng. Nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.
Bởi Công ty Luật Hồng Hà. Báo Công an nhân dân điện tử
ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *