Thẩm phán, kiểm sát viên không còn theo cấp hành chính
0:48' 11/3/2011
Sáng 10 - 3, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Nhân dân cùng với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân.
Hình minh họa


Chánh án cấp tỉnh, viện trưởng VKS cấp tỉnh có quyền điều động, biệt phái thẩm phán, kiểm sát viên trong tỉnh.

Theo Phó Chánh án TAND Tối cao Tưởng Duy Lượng và Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Công Phàn, hai pháp lệnh (cũ) có một số điểm chưa phù hợp: Các quy định về ngạch, bậc thẩm phán và kiểm sát viên theo ba cấp hành chính và quy định về điều động, luân chuyển, biệt phái thẩm phán, kiểm sát viên còn rườm rà, phức tạp, chế độ chính sách chưa hợp lý.

Chưa hết, sắp tới hệ thống tòa án, viện kiểm sát sẽ tổ chức theo thẩm quyền xét xử, không theo địa giới hành chính nên quy định ngạch, bậc thẩm phán và kiểm sát viên theo cấp hành chính như hiện nay sẽ không còn phù hợp.

Để tương thích với các văn bản pháp luật mới ban hành, hai pháp lệnh sửa đổi, bổ sung nêu: Thẩm phán tòa án cấp huyện (trước đây) sửa đổi thành thẩm phán sơ cấp; thẩm phán tòa án cấp tỉnh thành thẩm phán trung cấp và thẩm phán TAND Tối cao. Tương tự, kiểm sát viên cấp huyện thành kiểm sát viên sơ cấp; kiểm sát viên cấp tỉnh thành kiểm sát viên trung cấp và kiểm sát viên VKSND tối cao.

Việc luân chuyển, điều động, biệt phái các thẩm phán và kiểm sát viên trong cùng một tỉnh, thành do chánh án TAND cấp tỉnh và viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định; từ tỉnh này sang tỉnh khác do chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao quyết định…

Hai pháp lệnh sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7 tới.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM

Các tin tiếp
Các tin trước