Một số nội dung cơ bản của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ
15:46' 28/6/2008
Ngày 03/6/2008, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật Hoạt động Chữ thập đỏ (CTĐ). Với 8 Chương và 34 Điều, Luật này quy định những nội dung cơ bản về hoạt động CTĐ; biểu tượng trong hoạt động; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động CTĐ.

Theo Luật, hoạt động CTĐ là hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng do Hội CTĐ thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân  thực hiện về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khoẻ; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo,hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

Khi tham gia hoạt động CTĐ, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường; cá nhân bị tổn hại về sức khoẻ, tính mạng thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Các hình thức hoạt động CTĐ

Hoạt động cứu trợ khẩn cấp là hoạt động hỗ trợ kịp thời, trực tiếp cho nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông và các tai nạn, thảm họa khác như: Cứu trợ bằng tiền, hiện vật và giúp đỡ khắc phục khó khăn ban đầu;động viên tinh thần, hỗ trợ tâm lý.

Hoạt động trợ giúp nhân đạolà hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác như: Trợ giúp tiền, phương tiện, công sức; trợ giúp kinh phí học nghề, tạo việc làm; trợ giúp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng. Đối tượng được nhận tiền, hiện vật được xác định trên cơ sở bình xét công khai, dân chủ của cộng đồng và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nơi đối tượng đang được nuôi dưỡng.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe là hoạt động góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tham gia phòng, chống dịch bệnh bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe ,vận động, hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân thực hiện biện pháp chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Hoạt động sơ cấp cứu ban đầu là hoạt động sơ cấp cứu đối với nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn giao thông và các tai nạn, thảm họa khác, thể hiện ở những hoạt động cụ thể: Tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ, kịp thời đưa nạn nhân đến cơ sở y tế và báo tin cho gia đình, cơ quan, tổ chức nơi nạn nhân làm việc hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi nạn nhân cư trú.

Hoạt động hiến máu nhân đạolà hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ chữa bệnh như: Tuyên truyền, vận động hiến máu; tổ chức hiến máu;

Ngoài những hoạt động này, Luật còn quy định những hình thức khác như: Hoạt động hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; hoạt động tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; hoạt động tuyên truyền các giá trị nhân đạo; hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chữ thập đỏ

Cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động; sử dụng, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng con người; báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hiện vật do tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp; lợi dụng hoạt động nhằm mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; lợi dụng hoạt động để vụ lợi; yêu cầu người được cứu trợ, trợ giúp trả chi phí cho việc tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hiện vật; sử dụng biểu tượng CTĐ trái pháp luật.

Hội Chữ thập đỏ

Hội CTĐ là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo, theo nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào CTĐ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoặc phối hợp tổ chức thực hiện hoạt động CTĐ và thực hiện nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao

Nguồn lực cho hoạt động CTĐ

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần cho hoạt động này. Bên cạnh đó, nguồn lực cho hoạt động còn được hình thành trên cơ sở do Hội C tổ chức vận động, quyên góp tiền, hiện vật, công sức, trí tuệ của tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ tổ chức, cá nhân cho hoạt động phải được công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

  Ngoài những nội dung cơ bản trên đây, Luật cũng quy định về biểu tượng CTĐ, khi nào thì sử dụng biểu tượng, quỹ hoạt động, hợp tác quốc tế về hoạt động này.

 Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tư pháp

Các tin tiếp
Luật thuế GTGT 2008    (29/12/2008)
Các tin trước
Luật Đấu thầu    (16/2/2008)
Luật Doanh nghiệp    (16/2/2008)
Luật Công an nhân dân    (16/2/2008)
Luật Thanh niên    (16/2/2008)