Luật thuế GTGT 2008
2:51' 29/12/2008
Những quy định mới trong luật thuế GTGT được Quốc hội ban hành ngày 12/06/2008.

 

Những quy định mới trong luật thuế GTGT được Quốc hội ban hành ngày 12/06/2008.

1. Về đối tượng không chịu thuế GTGT? 

Quy định mới của Luật gồm 25 nhóm; cụ thể về sự thay đổi như sau:
a. Chuyển 5 nhóm sau từ không chịu thuế sang chịu thuế GTGT:
- Chuyển nhóm hàng hoá là thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp sang đối tượng chịu thuế GTGT.

- Chuyển "Hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim" sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5 %. Chuyển hoạt động "Điều tra, thăm dò địa chất, đo đạc, lập bản đồ thuộc loại điều tra cơ bản của Nhà nước" sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.
- Chuyển "Vận tải quốc tế" sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0%; hàng hoá, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải quốc tế sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất tương ứng của từng hàng hoá, dịch vụ.
- Chuyển "Nước sạch do tổ chức, cá nhân tự khai thác để phục vụ sinh hoạt ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa" sang nhóm chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất 5% như các đối tượng khác và không còn phân biệt địa bàn sử dụng.

b. Bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ vào diện không chịu thuế GTGT:
Bổ sung "Các dịch vụ tài chính phái sinh" vào nhóm "Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư , thuộc diện không chịu thuế GTGT để đảm bảo bao quát được các dịch vụ mới phát sinh, phù hợp với thông lệ quốc tế...
- Bổ sung dịch vụ "Cày, bừa đất, nạo vét kênh, mương nội đồng, dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp" vào nhóm "Tưới, tiêu nước, cày bừa..." thuộc diện không chịu thuế GTGT.
- Bổ sung "Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ" vào nhóm "Chuyển giao công nghệ..." thuộc diện không chịu thuế GTGT

c. Sửa đổi một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế
- Sửa nhóm "Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm vật nuôi, cây trồng và các loại bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh" thành "Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm người học, bảo hiểm vật nuôi, cây trồng và tái bảo hiểm".
- Sửa nhóm "Tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; nước sinh hoạt do tổ chức, cá nhân tự khai thác để phục vụ sinh hoạt ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa" thành "Tưới, tiêu nước; cày bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp".
Như vậy, nước sạch do tổ chức, cá nhân tự khai thác để phục vụ sinh hoạt ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đã chuyển sang nhóm chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất 5% như các đối tượng khác và không còn phân biệt địa bàn sử dụng.
- Sửa nhóm "Duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hóa nghệ thuật... và nhà tình nghĩa...” thành “Duy tu... và Nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội" để bao quát tất cả các trường hợp.
- Sửa nhóm "Xuất bản, nhập khẩu và phát hành báo tạp chí..., kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử..."

2. CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
2.1 Về thuế suất:
a. Đối với mức thuế suất 0%:
Ngoài hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% như quy định hiện hành, Luật thuế GTGT mới còn:
- Bổ sung vận tải quốc tế hiện hành đang thuộc nhóm không chịu thuế GTGT vào đối tượng áp dụng thuế suất 0% đế khuyến khích phát triển hoạt động vận tải quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Bổ sung một số dịch vụ xuất khẩu không thuộc diện áp dụng thuế suất 0%: chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài, chuyển nhượng vốn (quy định hiện hành chỉ không áp dụng 0% đối với dịch vụ tín dụng, bưu chính viễn thông, tài nguyên khoáng sản, dịch vụ du lịch lữ hành).

b. Đối với mức thuế suất 5%:
- Theo Luật hiện hành có 2 1 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện áp dụng thuế suất 5%, theo Luật mới có 15 nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 5% chủ yếu áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ là đầu vào của sản xuất nông nghiệp, cụ thể như sau;
+ Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt;
+ Phân bón, quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và
chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng;
+ Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;
+ Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;
+ Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật thuế GTGT;
+ Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá;
+ Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật thuế GTGT;
+ Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn;
+ Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy in báo;
+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu;
+ Thiết bị và dụng cụ y tế; bông và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;
+ Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ bảng, phấn, thước kẻ, compa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học;
+ Hoạt động văn hoá, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim;
+ Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách quy định tại khoản 15 Điều 5 của Luật;
+ Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công
nghệ.

* Như vậy, Luật thuế GTGT mới đã bổ sung thêm vào nhóm thuế suất 5%: hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim (hiện hành thuộc nhóm không chịu thuế GTGT).

c. Đối với mức thuế suất 10%:
Được xác định theo phương pháp loại trừ, áp dụng đối với các hàng hoá,
dịch vụ không thuộc diện áp dụng các mức thuế suất 0%, 5%.
* Như vậy so với Luật hiện hành, nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế
suất 5% giảm một số nhóm để chuyển qua áp dụng thuế suất 10%:
- In các loại
- Than đá, đất, đá, cát, sỏi.
- Hoá chất cơ bản, sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp), khuôn đúc các loại, vật liệu nổ, đá mài, ván ép nhân tạo, sản phẩm bê tông công nghiệp, lốp và bộ săm lốp cỡ từ 900-20 trở lên, ống thủy tinh trung tính.
- Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu.
- Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ, phận phụ tùng của máy.
- Duy tu, sửa chữa, phục chế di tích lịch sử-văn hoá, bảo tàng (trừ trường hợp huy động bằng nguồn vốn góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo). Vận tải bốc xếp, nạo vét luồng lạch, cảng sông, cảng biển; hoạt động trục vớt, cứu hộ.
- Băng từ, đã đã ghi hình hoặc chưa ghi chương trình.
- Dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí.
* Chuyển một số hàng hóa, dịch vụ trước đây thuộc nhóm không chịu thuế GTGT sang nộp thuế GTGT với thuế suất 10%: "Điều tra, thăm dò địa chất, đo đạc lập bản đồ thuộc loại điều tra cơ bản của Nhà nước".

2.2 Về phương pháp tính thuế: không thay đổi so với quy định hiện hành, vẫn có hai phương pháp: khấu trừ và trực tiếp trên GTGT.

3. KHẤU TRỪ HOÀN THUẾ
3.1. Quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào có thay đổi một số điểm

như sau:
a. Nâng thời hạn tối đa được kê khai thuế GTGT đầu vào:
Quy định hiện hành kê khai thuế GTGT đầu vào là tối đa được 3 tháng
- Theo Luật thuế GTGT mới "Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian kê khai tối đa là 6 tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót".

b. Quy định điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
- Theo quy định hiện hành, khấu trừ thuế GTGT đầu vào căn cứ vào hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.
- Nay theo Luật thuế GTGT thì ngoài điều kiện nêu trên (có hóa đơn GTGT) phải có các điều kiện: hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ thuế đầu vào thì phải thanh toán qua ngân hàng, trừ trường hợp giá trị của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần dưới 20 triệu đồng.

c. Bổ sung quy định thuế đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

3.2. Về hoàn thuế GTGT:
Bổ sung thêm trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.


Luật Việt
Các tin tiếp
Các tin trước
Luật Đấu thầu    (16/2/2008)
Luật Doanh nghiệp    (16/2/2008)
Luật Công an nhân dân    (16/2/2008)