TP.HCM: Hướng dẫn đăng ký hộ khẩu trên web
13:42' 15/7/2007

Thực hiệu Luật Cư trú, UBND TP.HCM đã có hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ khẩu, trên website  www.hochiminhcity.gov.vn cùng các biểu mẫu liên quan để mọi công dân có nhu cầu có thể tải về và in ra để sử dụng.



Bạn đọc có nhu cầu có thể tải Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú  tại website TP HCM: www.hochiminhcity.gov.vn, ngoài ra còn có thể tham khảo các biểu mẫu của các thủ tục khác như: Thủ tục cấp chứng minh nhân dân; Thủ tục cấp con dấu...

Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú

  Công văn 8115/UB-NC, ngày 12/4/2005 về xác nhận tình trạng nhà ở không có giấy tờ hợp lệ để lập thủ tục đăng ký hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh
  Chỉ thị số 32/2005/CT-UB, ngày 21 tháng 11 năm 2005 về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ và Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 ngày 07/10/2005 của Bộ Công an về đăng ký và quản lý hộ khẩu
  Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11, ngày 07 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu
  Nghị định số 51/CP, ngày 10 tháng 5 năm 1997 của chính phủ Về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu
  Phân cấp, thủ tục và thời gian giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh theo nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của chính phủ
  Thông tư số 77/2002/TT-BTC ngày 10/9/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu
  Bản khai nhân khẩu
  Giấy cam kết bảo lãnh
  Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
  Giấy đề nghị chứng nhận tạm trú
  Đề nghị xác nhận tình trạng nhà ở

Thủ tục cấp chứng minh nhân dân

  Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân
  Tờ khai đề nghị cấp đổi chứng minh nhân dân
  Tờ khai đề nghị cấp mới (lần đầu), cấp lại (do bị mất) chứng minh nhân dân

Thủ tục cấp con dấu

  Thủ tục khắc con dấu


Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước