Từ 1/9/2010, kinh doanh rượu và thuốc lá lậu: phạt tới 100 triệu đồng
16:15' 29/8/2010
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 11 của Nghị định số 6/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.
Nhập lậu rượu có giá trị 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự


Theo đó, từ 1/9/2010, mức xử phạt tối thiểu 100 nghìn đồng đối với hành vi kinh doanh rượu nhập lậu có giá trị đến 500 nghìn đồng và mức xử phạt cao nhất 100 triệu đồng về kinh doanh rượu nhập lậu có giá trị 50 - 100 triệu đồng. Trường hợp kinh doanh rượu nhập lậu có giá trị 100 triệu đồng trở lên, cơ quan phát hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan tiến hành tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự.

 
Đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, mức xử phạt sẽ căn cứ vào số lượng bao (20 điếu), thay vì quy ra tiền như trước đây. Trong đó, mức phạt tới 100 triệu đồng áp dụng đối với những trường hợp vi phạm có số lượng 1.000 - 1.500 bao thuốc lá nhập lậu; từ 1.500 bao trở lên, chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng hình sự xử lý theo quy định pháp luật./. 

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam

Các tin tiếp
Các tin trước